Contactgegevens

Angélique Joosten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Angélique Joosten is de functionaris gegevensbescherming van De Grafischontwerpzaak. Zij is te bereiken via info@grafischontwerpzaak.nl

Bezoekadres:
Soevereinstraat 8
4879 NN Etten-Leur

Postadres:
Aleidisstraat 4
4714 DA Sprundel

info@grafischontwerpzaak.nl
06 | 284 193 71

Persoonsgegevens die wij verwerken

De grafischontwerpzaak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres(sen)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@grafischontwerpzaak.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De grafischontwerpzaak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • De Grafischontwerpzaak verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Grafischontwerpzaak neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Grafischontwerpzaak) tussen zit. De Grafischontwerpzaak gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Adobe Creative Cloud, ontwerpprogramma’s om mijn werk uit te kunnen voeren. Office 365, administratief om onze adminstratie te kunnen voeren. Mailchimp, nieuwsbrieven om klanten of de hoogte te brengen van nieuws.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De grafischontwerpzaak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, 7 jaar, reden; bewaarplicht belastingdienst en ontwerpen voor klant
 • Personalia, 7 jaar, reden; bewaarplicht belastingdienst en ontwerpen klant
 • Adres, 7 jaar, reden bewaarplicht belastingdienst en ontwerpen klant
 • Enzovoorts, 7 jaar, bewaarplicht belastingdienst en ontwerpen klant.

Delen van persoonsgegevens met derden

De grafischontwerpzaak verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Om onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves bij te houden gebruiken we Google Analytics. Aan de hand van deze informatie kunnen we delen van de website zo aanpassen dat deze beter voldoet aan het gedrag van jou als bezoeker. We hebben de instellingen zodanig aangepast dat de gegevens veilig worden verwerkt:

 • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • We hebben de optie 'gegevens delen' uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Grafischontwerpzaak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via angelique@grafischontwerpzaak.nl. De grafischontwerpzaak heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.